Rules of World war hero v1.0


در بازی Rules Of World War Hero می‌توانید قوانین تیراندازی در زمین جنگ را یاد بگیرید. این بازی به سبک تیراندازی اول شخص می‌باشد که در یک میدان نبرد واقع‌گرایانه برای بقاء مبارزه می‌کنید. به عنوان یک تکاور شجاع در میدان پر از اکشن بازی کنید. سربازان در میدان جنگ غبارآلود پراکنده می‌شوند. بازیکن باید [#8230;]
بازکردن کامل