جدیدترین مطالب skype
نرم افزار ضبط تماس های اسکایپ (برای ویندوز) - Evaer Video Recorder For Skype 1.8.5.22 Windowsسرزمین دانلود
نرم‌افزار اسکایپ (برای اندروید) - Skype 8.23.0.10 Androidسرزمین دانلود
[مکینتاش] دانلود Skype v8.23.0.10 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
نرم افزار اسکایپ (برای آیفون) - Skype 8.22 iOSسرزمین دانلود
[مکینتاش] دانلود Skype v8.22.0.2 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
[نرم افزار] دانلود Skype v8.22.0.2 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
Skype for Business for Android v6.20.0.7اندرویدیها
نرم افزار اسکایپ (برای ویندوز) - Skype 8.21.0.9 Windowsسرزمین دانلود
دانلود نرم افزار اسکایپ Skype v8.21.0.9دانلود
نرم‌افزار اسکایپ (برای اندروید) - Skype 8.21.0.7 Androidسرزمین دانلود
[مکینتاش] دانلود Skype v8.21.0.7 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
[نرم افزار] دانلود Skype v8.21.0.9 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
اسکایپ Skype 8.21.0.7 – اندرویددانلودها
نرم افزار تماس صوتی و تصویری اسکایپ (برای مک) - Skype 8.20.0.9 Macسرزمین دانلود
Skype – free IM & video calls v8.20.0.9اندرویدیها
نرم افزار اسکایپ (برای آیفون) - Skype 8.20.0.9 iOSسرزمین دانلود
[مکینتاش] دانلود Skype v8.20.0.9 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
[نرم افزار] دانلود Skype v8.20.0.9 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
[نرم افزار] دانلود Skype v8.19.0.1 + v7.40.32.104 Business - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتآسان دی ال
[مکینتاش] دانلود Skype v8.19.0.1 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
[نرم افزار] دانلود Skype v8.19.0.1 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
دانلود Evaer Video Recorder for Skype 1.8.5.11 – ضبط مکالمات صوتی و تصویریدانلودها
نرم افزار اسکایپ (برای ویندوز) - Skype 8.18.0.6 Windowsسرزمین دانلود
نرم‌افزار اسکایپ (برای اندروید) - Skype 8.18.0.8 Androidسرزمین دانلود
[مکینتاش] دانلود Skype v8.18.0.6 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
[نرم افزار] دانلود Skype v8.18.0.6 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
نرم افزار تماس صوتی و تصویری اسکایپ (برای مک) - Skype 8.17.0.2 Macسرزمین دانلود
[نرم افزار] دانلود Evaer Video Recorder for Skype v1.8.3.15 - نرم افزار ضبط تماس های صوتی و تصویری اسکایپآسان دی ال
دانلود Amolto Call Recorder Premium for Skype v3.9.1.0 برنامه ضبط مکالمه اسکایپدانلودسافت ور
[نرم افزار] دانلود Amolto Call Recorder for Skype Premium v3.9.1.0 - نرم افزار ضبط تماس های صوتی و تصویری اسکایپپی سی دانلود
[مکینتاش] دانلود Skype v8.17.0.2 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
دانلود Skype for Business for Android 6.19.0.0 برنامه اسکایپ برای کسب و کار اندرویدگت اندروید
دانلود Aiseesoft Skype Recorder 1.1.28 – نرم افزار ضبط تماس های صوتی و تصویری اسکایپدانلودها
دانلود Amolto Call Recorder Premium for Skype 3.9.1.0 – ضبط تماس های صوتی و تصویری اسکایپدانلودها
[نرم افزار] دانلود Skype v8.17.0.2 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
نرم افزار ضبط تماس های اسکایپ (برای ویندوز) - Evaer Video Recorder For Skype 1.8.2.1 Windowsسرزمین دانلود
Evaer Video Recorder for Skype 1.8.2.28 – ضبط تماس صوتی و تصویری Skypeدانلودسافت ور
دانلود Aiseesoft Skype Recorder 1.1.28 نرم افزار ضبط تماس های صوتی و تصویری اسکایپدانلودسافت ور
دانلود نرم افزار Skype v8.16.0.6 برای اندروید و iOSدانلود
نرم افزار اسکایپ Skype 8.16.0.4 مکالمه رایگان از طریق اینترنتدانلودها
آموزش ضبط تماس‌ها و مکالمات اسکایپ با استفاده از نرم‌افزار Evaer Video Recorder For Skype (فیلم آموزشی)سرزمین دانلود
آموزش ضبط تماس‌ها و مکالمات اسکایپ با استفاده از نرم‌افزار Evaer Video Recorder For Skype (فیلم آموزشی)سرزمین دانلود
آموزش ضبط تماس‌ها و مکالمات اسکایپ با استفاده از نرم‌افزار Evaer Video Recorder For Skype (فیلم آموزشی)سرزمین دانلود
Skype free IM & video calls 8.16.0.6 – برای گوشی های اندرویددانلودسافت ور
[مکینتاش] دانلود Skype v8.16.0.4 MacOSX - نرم افزار تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنت برای مکپی سی دانلود
Skype Lite v1.38.76.30102 دانلود برنامه اسکایپ لایت برای اندرویداپکی تاپس
دانلود اسکایپ لایت Skype Lite v1.38.76.30102-release برنامه تماس تصویری سریع اندرویدگت اندروید
دانلود Skype – free IM & video calls 8.16.0.5 – اسکایپ اندروید + Liteفارس روید
[نرم افزار] دانلود Skype v8.16.0.4 - نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق اینترنتپی سی دانلود
Skype – free IM & video calls v8.16.0.5 دانلود اسکایپ برای اندرویداپکی تاپس
دانلود Skype – free IM & video calls 8.16.0.5 – مسنجر اسکایپ اندرویدگت اندروید
Skype 8.16.0.4 for Windows Desktopدانلودلی
Skype 8.16.0.4 / 7.40.0.104 Final + Portable تماس رایگان با خارج از کشوردانلودسافت ور