جدیدترین مطالب سرزمین دانلود صفحه سرزمین-دانلود
نرم افزار کپی کردن فیلم های بلوری (برای ویندوز) - Slysoft CloneBD 1.2.1.0 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ویرایش PDF با امکانات فراوان (برای ویندوز) - Foxit PhantomPDF Business 9.1.0.5096 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار تبدیل PDF به سایر اسناد اداری (برای ویندوز) - Coolutils Total PDF Converter 6.1.0.144 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۵
بازی توپ اژدها، نسخه زنوورس 2 (برای کامپیوتر) - DRAGON BALL XENOVERSE 2 PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۵
بازی جنگ کرم ها، نسخه کرم چاله فضایی (برای کامپیوتر) - Worms W.M.D. Wormhole PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار حرفه ای ویرایش PDF با امکانات فراوان (برای ویندوز) - Infix PDF Editor Pro 7.2.5 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار تبدیل عکس به متن تایپ شده (برای ویندوز) - Readiris Corporate 16.0.2 Build 11398 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۵
بازی عصر امپراطوری، نسخه دفاعی (برای کامپیوتر) - Age of Empires Definitive Edition PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
بازی کابوس های کوچک، نسخه کامل (برای کامپیوتر) - Little Nightmares Complete Edition PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
بازی درمان قدیمی (برای کامپیوتر) - Past Cure PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار تقلب در بازی ها (برای اندروید) - GameGuardian 8.55.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ریموت کنترل دستگاه‌های پخش با استفاده از گوشی (برای اندروید) - Peel Universal Smart TV Remote Control Pro 10.2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار جی‌پی‌اس و مسیریاب (برای اندروید) - OruxMaps Donate 7.2.13 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ضبط خودکار و دستی مکالمات (برای اندروید) - Call Recorder Pro 0.79 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار حرفه‌ای ویرایش آهنگ (برای اندروید) - Lexis Audio Editor 1.0.62 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ساخت، ویرایش و تبدیل فیلم به گیف (برای اندروید) - GIFShop Pro - -GIF Maker, video to GIF, GIF Editor 7.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار دی‌جی و میکس آهنگ (برای اندروید) - edjing Mix: DJ music mixer 6.6.9 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار اضافه کردن آهنگ به فیلم (برای اندروید) - Music Video Editor Add Audio 1.37 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار اضافه کردن آهنگ به فیلم (برای اندروید) Music Video Editor Add Audio 1.37 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار پاکسازی کش‌ برنامه‌ها (برای اندروید) - Cache Cleaner Super 1.11 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار ارتقا سرعت گوشی و پاکسازی فایل‌های اضافی (برای اندروید) - APUS Booster - Space Cleaner and Booster 2.6.5 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نرم افزار اسکن متن (برای ویندوز) - PaperScan Professional 3.0.64 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار فرمت فلش مموری (برای ویندوز) - USB Disk Storage Format Tool 6.0 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار کنترل کامپیوتر ها از راه دور (برای ویندوز) - AnyDesk 4.0.1 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار مکالمه صوتی با کامپیوتر (برای ویندوز) - PhonerLite 2.63 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار حرفه ای ویرایشگر متن (برای ویندوز) - EmEditor Professional 17.6.0 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار مقایسه کامل دو فایل متنی (برای ویندوز) - IDM UltraCompare Pro 18.00.0.62 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار آفیس کم حجم (برای ویندوز) - WPS Office 2016 Premium 10.2.0.6020 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار ویرایشگر متن اولترا ادیت (برای ویندوز) - IDM UltraEdit 25.0.0.68 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار پخش فیلم های بلوری (برای ویندوز) - Leawo Blu-ray Player 1.10.0.1 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار تبدیل فایل های خام دوربین به DNG (برای ویندوز) - Adobe DNG Converter 10.3.0.933 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار آفیس 2016 همراه با آپدیت های جدید (برای ویندوز) - Microsoft Office 2016 Pro Plus VL April 2018 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار تعمیر و بوتیبل کردن فلش (برای ویندوز) - HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3 Windows۱۳۹۷-۰۲-۰۴
بازی روینر (برای کامپیوتر) - RUINER ANNIHILATION PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۴
بازی اسنایپر گوست واریور 3 (برای کامپیوتر) - Sniper Ghost Warrior 3 PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۴
بازی بازگشت پادشاهی (برای کامپیوتر) - Kingdom Come Deliverance PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۴
بازی موتو ریسر 4 (برای کامپیوتر) - Moto Racer 4 PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۴
بازی جنون سرعت، نسخه تلافی (برای کامپیوتر) - Need For Speed Payback PC Game۱۳۹۷-۰۲-۰۴
آموزش استفاده از نرم‌افزار چت Tango اندروید۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار تبدیل فرمت فیلم (برای اندروید) - Video Converter Android PRO 1.5.9.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
آموزش کار با نرم افزار HomeGuard۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار تبدیل ویدئو به آهنگ (برای اندروید) - Video to MP3 Converter 1.0.6 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار برش و ادغام آهنگ (برای اندروید) - Mp3 Cutter and Merger 10.0.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار کتابخانه مجازی (برای اندروید) Aldiko Book Reader 3.0.50 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار برش آهنگ (برای اندروید) - Video Sudio Cutter 1.0.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار ویرایش حرفه‌ای فایل‌های صوتی (برای اندروید) - WavePad Audio Editor 6.52 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار پی‌پال (برای اندروید) - PayPal 6.24.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
آنتی‌ویروس قدرتمند لوک‌اوت (برای اندروید) - Lookout Security Antivirus 10.21.1-71 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
دانلود نرم‌افزار ویرایش حرفه‌ای فایل‌های صوتی (برای اندروید) WavePad Audio Editor 6.52 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار تبدیل ویدئو به آهنگ (برای اندروید) Video to MP3 Converter 1.0.6 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
آموزش کار با نرم افزار The Journal۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار برش آهنگ و ویدئو (برای اندروید) - MP3 cutter 2.1.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم افزار برش و ادغام آهنگ (برای اندروید) Mp3 Cutter and Merger 10.0.1 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نرم‌افزار تبدیل فرمت ویدئو (برای اندروید) - Video Converter 3.0 Android۱۳۹۷-۰۲-۰۴