کارمندان اپل به در و دیوار شیشه‌ای دفترمرکزی می‌خورند -دانلود رایگان فیلم و نرم افزار از سافت پو


اپل با معضل جدید اداری در دفترمرکزی جدید خود که به شکل سفینه فضایی است، روبرو شده است.